Uddannelsens opbygning

Semester

Modul

Modulnavn

Eksamensform

Censur/

Bedømmelse

ECTS-point

1. 1 Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Skriftlig Intern efter 7-trinsskalaen 15
1. 2 Sociale problemer og socialt arbejdes praksis Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern efter 7-trinsskalaen 15
2. 3 Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet Skriftlig Intern efter 7-trinsskalaen 15
2. 4 Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap Mundtlig pba. skriftlig materiale Ekstern efter 7-trinsskalaen 15
3. 5 Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier Skriftlig Intern efter 7-trinsskalaen 15
3. 6 Socialt arbejdes organisering og praksis Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern efter 7-trinsskalaen 15
4./5.* 7 Praktik Mundtlig pba. skriftlig materiale Ekstern efter 7-trinsskalaen 30
4./5.* 8 Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern efter 7-trinsskalaen 15
4./5*. 9 Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern efter 7-trinsskalaen 15
6. 10 Valgmodul A
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
eller
Valgmodul C
Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap
Mundtlig pba. skriftlig materiale Ekstern efter 7-trinsskalaen 15
6. 11

Valgmodul A
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
eller
Valgmodul B
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern efter 7-trinsskalaen 15
7. 12 Socialt arbejde - vidensbasering og udvikling Mundtlig pba. skriftlig materiale Intern bestået/ikke bestået 10
7. 13 Bachelorprojekt Mundtlig pba. skriftlig materiale Ekstern efter 7-trinsskalaen 20

*En årgang deles i to hold i forhold til praktiksemestret. Praktikken er placeret på enten 4. eller 5. semester.