Vidensområdet socialt arbejde

Målet for vidensområdet socialt arbejde er, at de studerende opnår kundskaber fra vidensområdets eget teoretiske og forskningsmæssige grundlag og fra socialt arbejdes praksis for dermed at kunne forstå socialt arbejdes vilkår og muligheder, herunder metoder og metodevalg. Derudover skal vidensområdet samle og integrere kundskaber både fra eget vidensområde og fra uddannelsens øvrige vidensområder, hvorved de studerende skal opnå forandrings- og handlekompetencer som socialrådgivere.


Det psykologiske og psykiatriske vidensområde

Målet for det psykologiske og psykiatriske vidensområde er, at de studerende opnår kundskaber inden for det psykologiske og psykiatriske felt for dermed at kunne forstå menneskers psyke og liv, herunder forståelse af det enkelte menneskes dynamiske udvikling i samspil med omverdenen, perspektiver på relationer mellem individ, gruppe, organisation og samfund samt indsigt i at forstå egen læreproces og udvikling som fagperson.


Det juridiske vidensområde

Målet for det juridiske vidensområde er, at de studerende opnår kundskaber inden for det retlige og forvaltningsmæssige felt for dermed at kunne inddrage relevante faglige elementer fra juraens almene, materielretlige og processuelle fag som grundlag for at kunne handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling.


Det samfundsvidenskabelige vidensområde

Målet for det samfundsvidenskabelige vidensområde er, at de studerende opnår kundskaber fra det sociologiske, organisatoriske, politologiske og økonomiske felt for dermed at kunne forstå samfundets funktion, opbygning og udvikling, sammenhængen mellem menneskers levevilkår, sundhedsproblemer og sociale problemer samt social- og arbejdsmarkeds­politikkens vilkår og den sociale sektors rolle og funktion i forhold hertil.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025