Socialrådgiveruddannelsen har jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet §27 og Universitetslovens § 13 a nedsat et aftagerpanel.

Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Panelet holder møder med repræsentanter for studiet. Panelet præsenteres her for nye tiltag på studiet og har mulighed for at komme med input og ideer til brug for studiets udvikling.

 

Medlemmer af aftagerpanelet pr. september 2016

Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen
Anni Martens, Leder af Sygedagpengehuset, Aalborg Kommune 
Niels Skinnerup, Dansk Socialrådgiverforening
Lena Jørgensen, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede 
Lise Rytter Krogh, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen
Winnie Jensen, Alumne, Aalborg Kommune 
Line Brix Madsen, Centerchef, Headspace Aalborg
Birgit Marie Graversgaard, Afdelingschef Vesthimmerlands kommune
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper
Anette Stevn Jensen, Børne- og Familiechef, Hjørring Kommune
Martin Heien Lauridsen, nuværende studerende, studenterstudievejleder


Sekretær:

Anja Filtenborg Pedersen
Fibigerstræde 13, lokale 100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 8021
Mail: afp@socsci.aau.dk 

 

kommissorium for aftagelerpaneler På det samfundsvidenskabelige fakultet

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025