Denne side er udarbejdet til censorer tilknyttet Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og indeholder materiale, som er relevant i forbindelse med eksamen.
 

Studieordninger

 

Bekendtgørelser

 

Censorhonorarblanket
Rejseafregningsblanket 
Regelsæt for censorers- og gæsteforelæseres tjenesterejser

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025