I uddannelsen til socialrådgiver indgår der én praktikperiode af 5 måneders varighed.

Praktikken er et individuelt forløb, hvor den studerende placeres på en af uddannelsens godkendte praktiksted. I forløbet tilknyttes en praktikvejleder ansat på praktikstedet samt en AAU-lærer fra Aalborg Universitet. Al kontakt til praktikstedet og fordeling af praktikpladser sker gennem Aalborg Universitet. Da praktikpladserne spreder sig over et stort geografisk område, må du beregne muligheden for øget transporttid, samt transportomkostninger i praktikperioden. Praktikken er ulønnet, men SU-berettiget. Der er mødepligt i praktikperioden.

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Af hensyn til antallet af praktikpladser inddeles hver årgang i 2 hold (hold X og Y). Det ene hold(hold X) afvikler praktikken(modul 7) på 4. semester, mens det andet hold(hold Y) afvikler praktikken på 5. semester. Det hold(hold Y), der ikke er i praktik, følger anden undervisning(modul 8 og modul 9).