Du kan, som studerende på Socialrådgiveruddannelsen i Aalborg, benytte muligheden for at komme i praktik i udlandet.

Hvor kan du komme hen?

Der er stort set ikke nogen begrænsninger på, hvor du kan søge hen. Forudsætningen er dog, at den valgte praktikplads kan godkendes af Socialrådgiveruddannelsen. Godkendelseskriterierne er, at det skal være på en institution, hvor der udføres socialt arbejde.  Desuden skal du med dit arbejde i praktikforløbet kunne opfylde læringsmålene for praktikmodulet. Læringsmålene kan ses i Praktikhåndbogen.

Der udarbejdes en kontrakt mellem praktiksted og Socialrådgiveruddannelsen, hvor aftaler om rammer og indhold i praktikforløbet aftales.

Socialrådgiveruddannelsen har gode erfaringer med praktikplaceringer i Norge, Thailand, USA, Tyskland, Grønland, Vietnam, England, Filippinerne, Gambia og Australien.

Hvordan gør jeg?

Har du ønsker om at benytte den mulighed, skal du kontakte praktikleder Lise Rytter Krogh på mail: Lrk@socsci.aau.dk  eller på telefon: 9940 8123.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt at komme i gang med planlægningen i god tid, da etablering af et internationalt praktikophold ofte tager 4-6 måneder at få endelig aftalt.

Kan jeg få økonomiske støtte?

Udgangspunktet er, at du selv skal finansiere dit ophold. Der kan ikke søges midler hos Socialrådgiveruddannelsen.

Du kan søge et mindre økonomisk tilskud via Internationalt kontor på AAU.

Vær opmærksom på deadlines.

http://www.internationaltkontor.aau.dk/

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025