Tidsplan for praktik, forår 2017

Aktivitet

Dato/tidspunkt

Sted

Praktikfordeling 1. februar 2017 kl. 10.00 KS5, lokale 43/45
Forbesøg på praktiksted 2.-10. februar 2017
Aftales af den studerende
På praktiksted
Introduktion for praktikvejledere 10. februar kl. 09.00-12.30 Skjernvej 4, lokale 5.034
Praktikintroduktion for studerende 6. februar kl. 09.00-12.00
13. februar kl.09.00-14.00

KS3, lokale 4.112
KS5, lokale 43/45

Opstart og introduktion til praktikplan 14. februar kl.09.00-12.00 NJV. 8A, lokale 0.02
Forsamtale studerende pg AAU-lærer 16.-20. februar 2017
Oversigt kommer på Moodle
AAU
Individuelt arbejde med praktikplan 15.-20. februar 2017  
Første dag i praktikken 21. februar 2017 Praktiksted
Praktikplanen afleveres elektronisk 16. marts inden kl. 09.00 På Moodle i afleveringsboks samt 1 stk. papirudgave afleveres hos Charlotte Larsen, kontor FIB3, lokale 71
Tilbagemelding på praktikplan fra AAU-lærer Uge 12 og 13 inkl. søndag i uge 13 På studentmail
Temadag for praktikvejledere Dato kommer... AAU
Statusmøder for studerende, AAU-lærer og praktikvejleder

15.-19. maj 2017
Oversigt kommer på Moodle

AAU
Tab, sorg og krise kursus for studerende

3. april kl. 09.00-14.15
4. april kl. 09.00-14.15

FIB4, lokale 001
FIB4, lokale 001
Kursusdag om eksamen og de skriftlige opgaver for studerende 22. maj kl. 09.00-14.15 FIB4, lokale 001
Eksamensopgave afleveres elektronisk 15. juni inden kl. 09.00 Afleveres i Digital eksamen. Se vejledning på www.de.aau.dk
Sidste dag i praktikken Eksamensdagen  
Mundtlig eksamen - kun studerende Uge 26
(senest d. 30. juni 2017)
AAU
Re-eksamen Aftales individuelt
(ultimo august)
AAU