Tidsplan for praktik, Efterår 2017

Aktivitet

Dato/tidspunkt

Sted

Praktikfordeling 1. september 2017 kl. 10.00 KS5, lokale 47/49
Forbesøg på praktiksted 4.-8. september 2017
Aftales af den studerende
På praktiksted
Introduktion for praktikvejledere 4. september kl. 09.00-12.30 Gigantium, se lokale på infotavle
Praktikintroduktion for studerende

11. september kl. 09.00-12.00
12. september kl.09.00-12.30

KS7, lokale 59
FIB4, lokale 001

Opstart og introduktion til praktikplan 13. september kl.09.00-14.15 SKJ 4, lokale 5.018
Introsamtale studerende pg AAU-lærer 14.-19. september 2017
Oversigt kommer på Moodle
AAU
Research periode og individuelt arbejde med praktikplan 14.-19. september 2017  
Første dag i praktikken 20. september 2017 Praktiksted
Praktikplanen afleveres elektronisk 13. oktober inden kl. 09.00 På Moodle i afleveringsboks samt 1 stk. papirudgave afleveres hos Charlotte Larsen, kontor FIB3, lokale 71
Tilbagemelding på praktikplan fra AAU-lærer Uge 42 og 43 inkl. søndag i uge 43 På studentmail
Temadag for praktikvejledere 2. november kl. 09.00-12.30 Kroghstræde 3, lokale 4.128
Statusmøder for studerende, AAU-lærer og praktikvejleder

Uge 48 -
Oversigt kommer på Moodle

AAU
Tab, sorg og krise kursus for studerende

13. november kl. 09.00-14.15
14. november kl. 09.00-14.15

FIB4, lokale 001
FIB4, lokale 001
Kursusdag om eksamen og de skriftlige opgaver for studerende 12. december kl. 09.00-14.15 KS5, lokale 47/49
Eksamensopgave afleveres elektronisk 11. januar inden kl. 09.00 Afleveres i Digital eksamen. Se vejledning på www.de.aau.dk
Sidste dag i praktikken Eksamensdagen  
Mundtlig eksamen - kun studerende Uge 4 og 5
(senest d. 31. januar 2018)
AAU
Re-eksamen Aftales individuelt
(ultimo februar)
AAU