Studiestart

Studiestarten d. 1. september 2017 på Gammeltorv i flot solskin.

Kære socialrådgiverstuderende

Velkommen til dit første semester på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet.

studiestartsdagen fredag den 1. september 2017 er der arrangeret morgenkaffe fra kl. 8.30 på Gammeltorv i Aalborg Centrum.

Immatrikulationen starter kl. 10.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor du og dine nye medstuderende vil blive budt officielt velkommen af både rektor Per Michael Johansen, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Studentersamfundet.

Om aftenen den 1. september holder Studentersamfundet en kæmpe Studiestartsfest for alle AAU's nye bachelor-og kandidatstuderende med fælles aftensmad og billige drikkevarer. Glæd dig til lækker mad, godt selskab og festlig musik. Du kan godt forberede dig på, at det bliver en sjov aften.

Mandag den 4. september 2017, kl. 8:15-14:15 byder vi velkommen til Socialrådgiveruddannelsen på Fibigerstræde 15, Auditorium B.

"Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi".

(Kilde: Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver, kapitel 1, §1)

På vores kommunikationssystem Moodle vil du i løbet af august 2017 kunne finde informationer om uddannelsen, det aktuelle semester med skema og undervisningsprogrammer og meget mere. Det vil fremgå af skemaet, hvor den enkelte undervisningsgang finder sted. Uddannelsen har hjemsted på Fibigerstræde 13.

Litteratur iflg. litteraturlisten kan købes i Factum Books, Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst.
Factum Books kan kontaktes på 98158922. Grundbøgerne på litteraturlisten og dermed bogpakken er klar til salg i Faktum Books.

Det opdaterede skema for 1. semester vil være at finde på Moodle kort inden semesterstart den 1. september 2017. Lister med holdopdeling vil ligeledes blive lagt på Moodle.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025