Ansøgninger

Ansøgninger til studienævnet skal afleveres hos studienævnssekretæren senest en uge før studienævnsmødet, da dagsorden samt bilag til studienævnsmøderne udsendes ca. 1 uge før mødets afholdelse (se mødekalenderen).

Forespørgsler kan ske direkte ved henvendelse til studienævnssekretæren, studielederen eller nævnets repræsentanter.

Ansøgninger fra undervisere og studerende afgøres i forhold til deres direkte relevans for uddannelsens og studiets økonomi.

I studienævnet samles den relevante information fra f.eks. Universitetets ledelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt fra undervisere og studerende.

Hvis der er tale om en dispensationsansøgning, så læs mere under dispensationer.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025