Studienævnets medlemmer pr. 14. februar 2018


Lærerrepræsentanter

Maria Appel Nissen - studienævnsformand
John Klausen
Mie Engen 
Susanne Øgendahl Mouazan 
 

Studenterrepræsentanter

Barbara Eysturoy - næstformand
Heino Pedersen
Jesper Laursen
Martin Heien Lauridsen - Observatør og decentral studievejleder

 


Sekretær

Anja Filtenborg Pedersen
Fibigerstræde 13, lokale 100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 8021
Email: afp@socsci.aau.dk 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025