Studienævnets medlemmer pr. 8. marts 2017


Lærerrepræsentanter

Maria Appel Nissen - studienævnsformand
John Klausen
Mie Engen 
Susanne Øgendahl Mouazan 
 

Studenterrepræsentanter

Mikkel Gahms Hvam Ellefsen - næstformand
Barbara Eysturoy
Matthias Ulberg Kristensen

Martin Heien Lauridsen - Observatør og decentral studievejleder
Heino Pedersen - Observatør
 


Sekretær

Anja Filtenborg Pedersen
Fibigerstræde 13, lokale 100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 8021
Email: afp@socsci.aau.dk 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025