Merit

Merit

Merit betyder, at du fritages for eksaminer, fordi du allerede i en tidligere uddannelse har opnået de samme kompetencer. Merit kan evt. forkorte den reelle studietid for din uddannelse på Aalborg Universitet. Vurderingen af, om du kan få merit, laves altid af studienævnet for den konkrete uddannelse. 

Læs mere om merit 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025