18. januar 2017

Dagsorden
Referat

15. februar 2017 - aflyst
 

8. marts 2017

Dagsorden
Referat

27. april 2017

Dagsorden
Referat

24. maj 2017

Dagsorden
Referat

21. juni 2017

Dagsorden
Referat

23. august 2017

Dagsorden
Referat

20. september 2017

Dagsorden
Referat

18. oktober 2017

Dagsorden
Referat

14. november 2017

Dagsorden
Referat

13. december 2017

Dagsorden
Referat


Alle møder finder sted i lokale 106 på Fibigerstræde 13 (med mindre andet er oplyst på dagsordenen)

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025