Mødeplan for 2018


Alle dage fra kl. 12.30-15.00 i lokale 106, Fibigerstræde 13 (*kl. 12.00-15.00) med mindre der står andet på dagsordenen.

 

Tirsdag den 23. januar 2018- Aflyst

Dagsorden
 

Onsdag den 14. februar 2018

Dagsorden
Referat
 

Onsdag den 21. marts 2018

Dagsorden
Referat


Mandag den 16. april 2018

Dagsorden
Referat


Onsdag den 23. maj 2018

Onsdag den 20. juni 2018*

Onsdag den 22. august 2018

Onsdag den 19. september 2018

Onsdag den 24. oktober 2018

Onsdag den 14. november 2018

Onsdag den 12. december 2018*

 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025