18. januar 2017

Dagsorden
Referat


15. februar 2017 - aflyst
 


8. marts 2017

Dagsorden
Referat


27. april 2017

Dagsorden
Referat


24. maj 2017

Dagsorden
Referat


21. juni 2017

Dagsorden
Referat


14. august 2017 - ekstraordinært møde

Dagsorden
Referat


23. august 2017

Dagsorden
Referat


20. september 2017

Dagsorden
Referat


18. oktober 2017

Dagsorden
Referat


14. november 2017

Dagsorden
Referat


13. december 2017

Dagsorden
Referat


Alle møder finder sted i lokale 106 på Fibigerstræde 13 (med mindre andet er oplyst på dagsordenen)

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025