Mødeplan for 2018


Alle dage fra kl. 12.30-15.00 i lokale 106, Fibigerstræde 13 (*kl. 12.00-15.00) med mindre der står andet på dagsordenen.

 

Tirsdag den 23. januar 2018- Aflyst

Dagsorden
 

Onsdag den 14. februar 2018

Dagsorden
Referat
 

Onsdag den 21. marts 2018

Mandag den 16. april 2018

Onsdag den 23. maj 2018

Onsdag den 20. juni 2018*

Onsdag den 22. august 2018

Onsdag den 19. september 2018

Onsdag den 24. oktober 2018

Onsdag den 14. november 2018

Onsdag den 12. december 2018*

 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025