Hos studiets egen studievejleder kan du bl.a.:

  • Indhente specifikke oplysninger om socialrådgiveruddannelsens opbygning og semestrenes indhold. Du kan desuden få information om uddannelsens undervisnings-og eksamensformer, praktikophold samt projektarbejde.
  • Få vejledning i at indgive klage eller ansøge om dispensation i forhold til eksamen m.m.
  • Få vejledning, hvis du ønsker en pause fra studiet
  • Få hjælp til at skabe dig et overblik over erhvervsmuligheder efter endt uddannelse
  • Komme ind og få en snak om studiet og studenterlivet
     

Hvad kan du bruge DIN studievejleder til?

   •  Er du i tvivl, om du har valgt det rigtige studie?
   •  Er du blevet forsinket i dit uddannelsesforløb?
   •  Føler du dig ikke rustet til eksamen?
   •  Har du studierelaterede eller personlige problemer?

Hvis du kan svare ja til et eller flere af ovenstående eller lignende spørgsmål, så har du som socialrådgiverstuderende mulighed for at kontakte mig pr. telefon i min ugentlige træffetid, pr. mail eller du kan booke en personlig samtale.

Jeg er uddannet studievejleder og min vejledning er baseret på tillid og åbenhed. Du kan forvente at møde en seriøs studievejleder, som kender studiet, og som respekterer dig og dine beslutninger.

Som studievejleder har jeg tavshedspligt.

 

Studievejledning om barsel, orlov, merit m.m. 
 


Studievejlederen kan træffes på mail soc-studvejl@socsci.aau.dk

 

Kontakt

Studiets studievejleder

Martin Heien Lauridsen
Fibigerstræde 13, lokale 66b (i forhallen)
Tlf. 9940 8023 (åben i træffetiden)
Mail: soc-studvejl@socsci.aau.dk

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025