Hos studiets egen studievejleder kan du bl.a.:

  • Indhente specifikke oplysninger om socialrådgiveruddannelsens opbygning og semestrenes indhold. Du kan desuden få information om uddannelsens undervisnings-og eksamensformer, praktikophold samt projektarbejde.
  • Få vejledning i at indgive klage eller ansøge om dispensation i forhold til eksamen m.m.
  • Få vejledning, hvis du ønsker en pause fra studiet
  • Få hjælp til at skabe dig et overblik over erhvervsmuligheder efter endt uddannelse
  • Komme ind og få en snak om studiet og studenterlivet
Træffetider MAJ-AUGUST 2017 (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)


 

Generel studievejledning

Kontakt

Studiets studievejleder

Martin Heien Lauridsen
Fibigerstræde 13, lokale 66b (i forhallen)
Tlf. 9940 8023
Mail: soc-studvejl@socsci.aau.dk

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025