AAU logo

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsens formål er at kvalificere de studerende til at fungere som socialrådgivere såvel selvstændigt som i tværfagligt samarbejde. Med socialrådgiveruddannelsen kan du opnå en helhedsforståelse af konkrete sociale problemers årsager og konsekvenser samt færdighed i at anvende denne viden i konkret arbejde af rådgivende, planlæggende og forebyggende karakter.

Uddannelsen til socialrådgiver på AAU er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse (210 ECTS).

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● MAIL social@socsci.aau.dk ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8132